معرفی دفتر - تماس با دفتر

فهرست مقاله
معرفی دفتر
چارت سازمانی دفتر
شرح وظایف دفتر
معرفی اعضای دفتر
تماس با دفتر
همه مقالات
تماس با دفتر مدیر کل و معاون 0341-2229741
تماس با کارشناسان دفتر 0341-2229742-3
فاکس دفتر 0341-2229740

 

آدرس دفتر: کرمان- خیابان جهاد- خیابان مولوی - نبش کوچه 11- دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانآگهی های استخدام

اوقات شرعی


You are here